Αλλαγές στους γγ του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων | ενότητες, πολιτική


Τη θέση του γγ Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναλαμβάνει ο Κωνσταντίνος Μπαγινέτας, όπως αναφέρεται σε απόφαση που υπογράφει ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπήλιος Λιβανός

Ο κ. Μπαγινέτας κατείχε τα τελευταία χρόνια τη θέση του γγ Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, από την οποία παραιτήθηκε.

Επίσης, στην εν λόγω απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο Δημήτριος Παπαγιαννίδης ορίζεται γγ Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Πηγή

www.real.gr

Next Post