Βουλή: Διευκολύνσεις σε γονείς δημοσίους υπαλλήλους των οποίων τα παιδιά νοσούν με κορωνοϊό | ενότητες, πολιτική


Διευκολύνσεις σε δημόσιους υπαλλήλους τα παιδιά των οποίων νοσούν με κορωνοϊό παρέχει τροπολογία του Υπουργείου Εσωτερικών η οποία κατατέθηκε απόψε το βράδυ στη Βουλή. 

Ειδικότερα, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου, προβλέπονται οι εξής δυνατότητες:

α) παροχή τηλεργασίας,

β) παροχή εργασίας κατά  πλήρες ωράριο σε διαφορετικό

χρόνο από το προβλεπόμενο ωράριο λειτουργίας υπηρεσίας,

γ) παροχή εργασίας με μειωμένο ωράριο εργασίας, μέχρι και 25% ημερησίως

δ) χορήγηση άδειας ειδικού σκοπού.

Ειδικά για περίπτωση χορήγησης άδειας ειδικού σκοπού αυτή χορηγείται σε γονείς τέκνων, βρεφών, προνηπίων, νηπίων και μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που φοιτούν έως και Γ Γυμνασίου, καθώς και τέκνων που φοιτούν ειδικά σχολεία σχολικές ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας αυτών, καθώς και ατόμων με  αναπηρία, τα οποία, ανεξαρτήτως ηλικίας τους, είναι ωφελούμενοι παροχής υπηρεσιών ανοικτής φροντίδας για άτομα αναπηρία, για χρονικό διάστημα έως (5) εργάσιμων ημερών, εκ των οποίων έως τρεις (3) ημέρες απουσίας καταγράφονται από την υπηρεσία ως δικαιολογημένη απουσία λόγω τέκνου που νοσει με covid 19 και έως (2) ημέρες απουσίας αποτελούν κανονική άδεια. Περαιτέρω, προβλέπονται ειδικές ρυθμίσεις για τη χορήγηση της ως άνω άδειας ειδικού σκοπού σε συγκεκριμένες υπηρεσίες, όπως οι φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας, οι φορείς του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου ή σε συγκεκριμένο προσωπικό, όπως οι εκπαιδευτικοί, το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας και το Προσωπικό των καταστημάτων κράτησης.

Πηγή

www.real.gr

Next Post