Συνάντηση Λιβανού με την ηγεσία του ΕΤαΕΗ: Ένταξη παραγωγών και πυρόπληκτων αγροτών στα προγράμματα χρηματοδότησης | ενότητες, πολιτική


Την ανάγκη επιτάχυνσης της ένταξης περισσότερων παραγωγών και πυρόπληκτων αγροτών στα προγράμματα χρηματοδότησης υπογράμμισε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπήλιος Λιβανός σε συνάντηση που είχε με την ηγεσία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (ΕΤαΕ).

Στην εν λόγω συνάντηση έλαβαν μέρος ο Regional Mandate Officer του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (ΕΤαΕ), Αλέξανδρος Δημητρακόπουλος, ο EIF Director & Head of Mandate Management, Jubert Cottogni και ο Head of Division, Mandate Management, Southern & Western Europe, Gianluca Massimi, ενώ από πλευράς ΥΠΑΑΤ συμμετείχε μεταξύ άλλων και ο γ.γ., Κώστας Μπαγινέτας.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου ο κ. Λιβανός «επισήμανε την ανάγκη επιτάχυνσης και μέγιστης ευελιξίας-αποδοτικότητας εκ μέρους του ΕΤαΕ, προκειμένου να αξιοποιήσουν τη μοναδική αυτή ευκαιρία περισσότεροι παραγωγοί και να ενταχθούν στα προγράμματα χρηματοδότησης για την κατασκευή κτιρίων, την αγορά εξοπλισμού καθώς και ζωικού και φυτικού κεφαλαίου, ακόμα και για κεφάλαιο κίνησης».

Τονίζεται ότι το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 συμμετέχει στο ΤΕΑΑ, με πόρους ύψους 80 εκατ. ευρώ, με σκοπό την παροχή εγγυήσεων για τα δάνεια που θα χορηγηθούν από τις τράπεζες Eurobank, Procredit, Εθνική Τράπεζα, Παγκρήτια Τράπεζα και Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις και μεταποιητικές επιχειρήσεις.

Τα δάνεια χορηγούνται με ευνοϊκούς όρους και συγκεκριμένα με χαμηλότερα επιτόκια, χαμηλότερες διασφαλίσεις και μειωμένα έξοδα φακέλου. Με τον τρόπο αυτό, δημιουργείται μόχλευση των πόρων του ΠΑΑ, που οδηγεί στη δυνατότητα χορήγησης δανείων έως και 480 εκατ. ευρώ.

Πηγή

www.real.gr

Next Post