Έρευνα για παρεμπόδιση ελέγχου από την Επιτροπή Ανταγωνισμού στον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Τροφίμων


Στις 25 Ιανουαρίου 2024 θα εξετάσει η Επιτροπή Ανταγωνισμού το θέμα ενδεχόμενης παρεμπόδισης ελέγχου στον Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων.

Αναλυτικά όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Επιτροπής:

 Η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού θα συνεδριάσει στις 25 Ιανουαρίου 2024 για να εξεταστεί η έκθεση της εισηγήτριας Χ. Βλάχου, η οποία αφορά, κατ’ άρθρο 39 παρ. 5 του Ν. 3959/2011, τις ενέργειες της ένωσης επιχειρήσεων με την επωνυμία «Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων» (εφεξής και «ένωση επιχειρήσεων») και φυσικού προσώπου (εφεξής και «φ.π.»), κατά τη διεξαγωγή αιφνιδιαστικού επιτόπιου ελέγχου στις εγκαταστάσεις της ως άνω ένωσης επιχειρήσεων, ο οποίος διατάχθηκε στο πλαίσιο αυτεπάγγελτης έρευνας της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού στις αγορές προμήθειας, εμπορίας και λιανικής πώλησης δημητριακών, γάλακτος, καφέ, μαρμελάδων, ροφημάτων και τυριών, αναφορικά με τυχόν αντι-ανταγωνιστικές πρακτικές στο πλαίσιο οριζόντιας σύμπραξης ή/και κάθετων συμπράξεων.

Στην έκθεση της εισηγήτριας προτείνεται, κατά το σκεπτικό αυτής, να διαπιστωθεί ότι η ανωτέρω ένωση επιχειρήσεων και το φ.π. παραβίασαν το άρθρο 39 παρ. 5 του Ν. 3959/2011 και να επιβληθεί πρόστιμο στην ένωση επιχειρήσεων.

Η έκθεση της εισηγήτριας δεν αφορά στη διερεύνηση τυχόν παράβασης των διατάξεων των άρθρων 1 και 2 του Ν. 3959/2011 ή/και των άρθρων 101 και 102 της ΣΛΕΕ, αλλά μόνο σε ενδεχόμενη παραβίαση της διάταξης του άρθρου 39 παρ. 5 του Ν. 3959/2011 περί δυσχέρανσης – παρεμπόδισης της έρευνας με βάση τα περιστατικά που έλαβαν χώρα κατά τη διενέργεια του επιτόπιου ελέγχου στην ως άνω ένωση επιχειρήσεων.

Υπενθυμίζεται ότι η έκθεση της εισηγήτριας δεν είναι δεσμευτική για την επιτροπή, η οποία θα αποφασίσει συνεκτιμώντας τα δεδομένα της αποδεικτικής διαδικασίας και τις απόψεις των εμπλεκόμενων μερών.

Πηγή

www.real.gr

Next Post