Το Διυλιστήριο της Motor Oil προσφέρει στις οικογένειες των εργαζομένων του


Συμβάλλοντας ενεργά στην εθνική προσπάθεια αντιμετώπισης του δημογραφικού.

Με υψηλό αίσθημα ευθύνης και με γνώμονα τη διαχρονική στήριξη των εργαζομένων του, το Διυλιστήριο της Motor Oil στους Αγίους Θεοδώρους, συμβάλλει έμπρακτα στην αντιμετώπιση της υπογεννητικότητας, προσεγγίζοντας με σεβασμό και ευαισθησία τις ανάγκες των ανθρώπων του.

Η Motor Oil θα προσφέρει στις οικογένειες των εργαζομένων του, για κάθε παιδί μετά το 2ο, 5.000 €, με τη γέννηση, 5.000 €, μόλις το παιδί συμπληρώσει τα πρώτα έξι έτη ζωής, 5.000 €, αφού γίνει 12 ετών και τέλος 5.000 €, με την ενηλικίωσή του.

Συνολικά, κάθε οικογένεια που αποκτά περισσότερα από δυο παιδιά, θα ενισχύεται με το ποσό των 20.000 €, για κάθε ένα νέο παιδί.

Η κίνηση αυτή αποτυπώνει τη διαρκή αφοσίωση και διαχρονική ενσυναίσθηση του Διυλιστηρίου της Motor Oil, να αναλαμβάνει ενεργά δράση προς όφελος των δικών του ανθρώπων και της κοινωνίας.

Πηγή

www.real.gr

Next Post